Termeni și condiții program | Club NAOS

Termeni și condiții program

VĂ RUGAM SA CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ÎN PROGRAMUL DE FIDELIZARE CLUB NAOS ROMÂNIA. PRIN PARTICIPAREA LA ACEST PROGRAM, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII DESCRIȘI AICI ȘI CU TOȚI TERMENII INCLUȘI PRIN REFERINȚĂ. AVEȚI OPȚIUNEA DE A NU VĂ ÎNSCRIE ÎN PROGRAM DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI, PIERZÂND ASTFEL BENEFICIILE AFERENTE MECANISMULUI DE LOIALIZARE.

MEMBRII PROGRAMELOR DE LOIALITATE NAOS: CLUB BIODERMA ȘI CLUB ESTHDERM EXCLUSIVE DEVIN MEMBRII NOULUI PROGRAMULUI CLUB NAOS.

UN NOU MECANISM, MAI MULTE BENEFICII!

1 RON = 1 STEA* valorile se rotunjesc de la 0,40 bani în favoarea consumatorului (*Exemplu: pentru un produs cu valoare 25.30 RON puncte denumite “stele” în cadrul programului, userul va primi în cont 25 stele; pentru un produs cu valoare 25,42 RON, userul va primi 26 de puncte).

Pentru retragerea din program, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la adresa dataprotection@ro.naos.com

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Calea Griviței, 84-98, et.2, The Mark Office Building, Sector 1, București, numită în cele ce urmează “Compania”, a creat un program de recompensare a loialităţii consumatorilor săi numit în cele ce urmează “Clubul NAOS”, “Clubul” sau “Programul”.

(2) Regulamentul oficial al Clubului NAOS a fost adoptat la data de 30.06.2022 și este aplicabil începând cu această data tuturor utilizatorilor site-ului şi membrilor înscrişi în programele anterioare Club Bioderma/Club Esthederm Exclusive sau care se vor înscrie în Clubul NAOS după această dată.

(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a programului Clubul NAOS conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în Club, numiţi în cele ce urmează “membrii în Club” sau “membrii”.

(4) Înscrierea în Clubul NAOS presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(5) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului NAOS www.club-NAOS.ro.

(6) Prezentul regulament îl anulează și îl înlocuiește în tot pe cel anterior, adoptat și intrat în vigoare la data de 19/11/2015 și actualizat la data de 30/06/2022. Astfel, orice comunicare privind promovarea Clubului sau informarea despre Clubul NAOS va fi interpretată conform prevederilor prezentului regulament. Eventualele materiale prezente în farmacii sau în site-urile partenere și nu numai vor fi interpretate și ele tot conform prezentului regulament, chiar dacă acestea pot face referire la forma anterioară a programului. Materialele de informare/promovare le vor înlocui treptat pe cele implementate anterior.

SECŢIUNEA 2 - INFORMAŢII DESPRE CLUBUL NAOS:

(1) Clubul NAOS a fost creat pentru a acorda membrilor săi următoarele avantaje:

• Un spaţiu virtual personal unde sunt stocate informaţiile lor personale, informaţii cu privire la achiziţiile de produse NAOS (o centralizare a achiziţiilor efectuate şi a produselor Cadou primite în programul de fidelitate);

• Informaţii specializate şi dedicate din partea NAOS (întrebări adresate experţilor, noutăţi despre produsele NAOS, video, tutoriale etc.);

• Oferte dedicate membrilor în Club, inclusiv ediții limitate sau produse promoționale exclusive.

• Un spaţiu virtual personal unde sunt stocate informaţiile lor personale, informaţii cu privire la achiziţiile de produse NAOS (o centralizare a achiziţiilor efectuate şi a produselor Cadou primite în programul de fidelitate);

SECŢIUNEA 3 - ÎNSCRIEREA ÎN CLUBUL NAOS:

Prezentul program de recompensare a loialităţii se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care achiziţionează produse NAOS (cu eticheta în limba română) prin intermediul farmaciilor și drogheriilor (inclusiv cele on-line), şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1. Crearea contului / spaţiul virtual personal:

1.1. Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Clubul NAOS trebuie să acceseze secțiunea site-ului www.club-NAOS.ro (denumit în continuare “Site-ul”). Va fi necesar să completeze formularul de înregistrare, unde scrie datele reale şi complete conform următoarei liste: adresă de e-mail validă, parolă de acces, sex, prenume, nume, data nașterii, județ, oraș, adresă, nr. telefon. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul NAOS. După înscriere, un e-mail de confirmare automată (notificare), din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere, iar membrul trebuie să confirme adresa de e-mail așa cum este specificat în notificare. Doar pe baza unei adrese de e-mail valide va putea activa contul. De asemenea, la înscrierea în Clubul NAOS, utilizatorul trebuie să completeze în formularul de înregistrare numele şi prenumele, aşa cum sunt menţionate în actul de identitate, iar dacă nu a făcut acest lucru, să editeze datele și să remedieze situația astfel încât înscrierile sale să fie procesate.

1.2. În situaţia în care vor exista suspiciuni de fraudă sau abuz, Organizatorul este îndreptăţit să solicite utilizatorului în cauză copie de pe cartea sa de identitate pentru a efectua verificările necesare. În cazul în care utilizatorul refuză transmiterea informaţiilor/documentelor solicitate, acesta va fi exclus din Club, prevederile Secţiunii 8 din prezentul Regulament devenind aplicabile.

După verificarea informațiilor din cartea de indentitate, copia acesteia va fi ștearsă din evidențele Organizatorului.

1.3. Pentru a accesa site-ul, membrii vor folosi parola, pe care trebuie să o păstreze secretă, şi adresa de e-mail. Membrii pot schimba ulterior parola de acces personal pe Site.

1.4. Deși NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă toate mijloacele pentru a permite membrilor să acceseze Site-ul, Compania nu poate garanta accesul vizitatorilor în toate împrejurările. Astfel, accesul în site poate fi uneori întrerupt temporar, fără preaviz și fără ca răspunderea Companiei să poată fi angajată.

2. Închiderea contului de membru în Club

2.1. Un membru poate solicita Companiei retragerea din Club prin formularul de contact de pe site-ul Clubul NAOS sau la adresa de email dataprotection@ro.naos.com. Membrul va pierde astfel toate achizițiile pe care le-a declarat, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului NAOS.

2.2. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, Compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru.

SECŢIUNEA 4 - UTILIZAREA SITE-ULUI:

(1) Nu este acordată nicio garanţie expresă sau implicită cu privire la informaţiile de pe acest site. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune care rezultă din accesul în site sau din utilizarea site-ului, inclusiv viruşi care pot infecta calculatorul sau orice alt bun al utilizatorului.

(2) Prin prezenta, vă atragem atenţia că Internetul nu permite asigurarea securităţii, disponibilitatea și integritatea transmiterii de date, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru erori, omisiuni, întârzieri, defecţiuni (inclusiv din cauza virușilor informatici), care ar putea fi cauzate de canalul de comunicare online, de hardware și/sau software asupra cărora NAOS SKIN CARE ROM NIA S.R.L. nu are niciun control.

(3) În plus, Compania îşi declină orice responsabilitate pentru utilizarea neautorizată sau eventuala degradare a conținutului de către vizitatori/membri prin ceea ce pot publica aceştia pe site.

1. Obligaţii cu titlu general ale utilizatorului (membrului în Clubul NAOS):

1.1. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. apără principiile de toleranță și de respect pentru valorile altora. Din acest motiv, prin utilizarea site-ului, membrii se vor abține de la:

- Distribuirea de conținut prejudiciabil, defăimător, non - autorizat, conţinut de tipul malware, care încalcă drepturile de confidențialitate sau dreptul la imagine, incită la violență, la ură rasială sau etnică;

- Utilizarea Site-ului pentru propagandă politică sau prozelitism;

- Publicarea de conținut promoțional sau de publicitate;

- Modificarea scopului final al acestuia, inclusiv folosirea ca spaţiu virtual de socializare;

- Distribuirea de informații sau a conținutului de natură să lezeze sensibilitatea tinerilor;

- Activități ilegale care îi afectează în special pe titularii drepturilor cu privire la software-ul, mărcile comerciale înregistrate, fotografiile, imaginile, textul, conţinutul video etc.

1.2. De asemenea, utilizatorii trebuie să dețină toate drepturile și / sau autorizațiile cu privire la orice conținut pe care doresc să îl publice pe site. În plus, utilizatorii sunt avertizaţi cu privire la conținutul (mai ales fotografiile și clipurile video) care arată minori, acesta vor fi acceptate pe acest site NUMAI dacă utilizatorul care postează un astfel de conținut este reprezentantul sau este unul dintre reprezentanții legali ai minorului și autorizează astfel exploatarea conţinutului postat, reproducerea și difuzarea pe site, pe toată durata existenţei drepturilor de proprietate intelectuală.

2. Funcționarea programului de loialitate Clubul NAOS:

2.1. Pentru a beneficia de avantajele din programul de loialitate Clubul NAOS, membrul trebuie să înscrie achizițiile sale în contul creat pe Site respectând indicațiile tehnice detaliate în site. Astfel, acesta acumulează produse validate.

2.1A. Un produs validat corespunde unui produs achiziţionat (valoare la prețul final cu TVA afișat pe bon, strict produsele Bioderma sau Institut Esthederm) şi declarat online în CLUBUL NAOS prin încărcarea bonului sau a facturii, produs care îndeplineşte criteriile de participare la acest program şi este validat în sistem de un reprezentant al Companiei. După ce membrul primește validare pentru achizițiile sale se vor înregistra automat în contul său numărul aferent de “stele” (puncte) conform mecanismului 1 leu = 1 stea, cu mențiunea că valorile se rotunjesc de la 0,40 bani în favoarea consumatorului (*Exemplu: pentru un produs cu valoare 25.30 RON puncte denumite “stele” in cadrul programului, userul va primi în cont 25 stele; pentru un produs cu valoare 25,42 RON, userul va primi 26 de puncte).

2.1B. Membrii revendică articole și produse din Catalogul de Cadouri în baza punctelor acumulate. Produsul cadou va fi ales exclusiv din lista aflată în secţiunea “Programul de fidelitate”, pagina ”Catalog Produse”. Pot fi înscrise doar fotografii sau imagini scanate pentru bonurile de achiziţie (bonuri fiscale originale) sau facturile fiscale originale care dovedesc achiziţia produselor NAOS și au data de emitere în termen. În termen înseamnă că acestea vor putea fi înscrise în CLUB într-o perioadă de maxim 3 luni de la data emiterii, iar valabilitatea unui produs validat/bon de achiziţie sau factură fiscală în programul de loialitate este de maxim 1 an de la data emiterii bonului, indiferent de data înscrierii. După 12 luni de la achiziție, bonul care a expirat va fi exclus automat din program.

2.2. Numărul maxim al produselor ce vor fi validate pentru un bon fiscal sau pentru o factură fiscală, dacă sunt eligibile și conforme clauzelor prezentului regulament, este de 10. Orice achiziție declarată pe baza unui bon pe care sunt înscrise mai mult de 10 produse va fi validată strict în această limită, iar produsele validate din această listă rămân la alegerea administratorului site-ului. Celelalte produse, indiferent de numărul lor, nu vor fi validate în nicio situație. Regula se aplică și dacă există 2 bonuri care sunt emise în aceeași zi. Astfel, nu se vor valida mai mult de 10 produse/zi și nu se vor accepta mai mult de 3 bonuri cu aceeași dată de emitere.

2.3. Pe lângă limitele stabilite anterior privind înregistrarea și declararea achizițiilor, adică: a. maxim 10 produse validate pe un bon fiscal sau o factură fiscală pe zi pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență), b. maxim 2 bonuri fiscale sau facturi fiscale acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență) pe zi, a treia limită de acest tip este c. maxim 3 bonuri acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/ adresă de expediere (corespondență) pe lună calendaristică. Tot ce depășește limitele stabilite nu este eligibil și nu va fi validat.

2.4. Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau,

- Înscrierea unei persoane cu mai multe adrese de e-mail sau sub mai multe pseudonime,

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie,

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

2.5. În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea/declararea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina un membru sau mai mulţi membri din Clubul NAOS.

2.6. În anumite situaţii, Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală în original, expediate pe adresa companiei prin poștă sau curier rapid în termenul specificat de aceasta, inclusiv dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către participant.

2.7. Tot în anumite situații, Compania poate notifica anumiți membri să trimită de fiecare dată bonul fiscal sau factura fiscală în original, pe adresa companiei (prin poștă sau curier rapid) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data înscrierii achizițiilor în Club. În cazul în care acestea nu vor fi expediate în original conform termenului, atunci achizițiile respective vor fi invalidate. Acești membri vor primi un e-mail de notificare inițială, iar ulterior vor avea doar mesaje de atenționare direct în sistem, notificarea inițială ținând loc pentru orice altă comunicare ulterioară. Dacă documentele vor fi expediate după expirarea termenului, atunci nu vor fi luate în calcul.

După verificarea informațiilor, bonurile fiscale sau facturile fiscale în original se vor returna membrilor.

2.8. Produsele validate în Club Naos sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii Clubului nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

2.9. Membrul care a acumulat suficiente stele (puncte) ar trebui să aleagă produsul Cadou înainte de a declara achiziții suplimentare.

2.10. Un produs/articol cadou validat în programul Club Naos 1 RON = 1 STEA poate fi obținut astfel:

• Declarația/înregistrarea achiziţiei unui produs sau mai multor produse NAOS de către membru în contul personal creat de acesta în Club. Înregistrarea achiziţiei se face strict împreună cu dovada achiziției (bon fiscal sau factură fiscală) și prin validarea ulterioară a înregistrării de către un reprezentant al NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

2.11. Nu sunt eligibile pentru programul de loialitate Clubul NAOS următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Programul de loialitate este valabil pentru orice tip de achiziții de produse Naos (Bioderma sau Institut Esthederm), produse cu preţ întreg sau redus, pachete sau alte promoții.

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru acest program poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial (prin acte adiționale la prezentul regulament).

2.12. Lista produselor cadou este prezentată în site şi poate suferi modificări periodice în funcție de stocuri, disponibilitatea produselor în portofoliul din România etc. Produsele cadou sunt produse NAOS, eventual, produse/articole promoționale sau pachete cu produse NAOS. Eventualele modificări ale listei cu produse cadou vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, direct pe site, în pagina dedicată. Astfel, un membru va putea comanda un anumit produs cadou doar în funcție de disponibilitatea acestuia la momentul la care va avea funcția de comandă activă în site și va iniția această comandă.

2.13. Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. fără vreo notificare și fără ca răspunderea companiei să poată fi angajată în acest sens.

2.14. Produsele validate în Clubul NAOS nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse validate în Clubul NAOS este interzis(ă).

2.15. În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platforma Clubul NAOS, pe baza procesării făcute de reprezentanții Companiei.

2.16. Nicio achiziţie nu va fi validată fără comunicarea completă, cu toate detaliile necesare validării, făcută către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau către orice altă societate desemnată în acest scop de către Companie. Mai mult, o achiziţie va putea fi declarată şi înregistrată O SINGURĂ DATĂ (aceeaşi farmacie, aceeaşi dată, aceeaşi oră, acelaşi/aceleaşi produs/e).

2.17. Verificarea unei înscrieri poate dura până la 30 de zile lucrătoare, dar termenul poate fi prelungit până la 60 de zile lucrătoare dacă vor fi necesare proceduri/informații suplimentare. Termenul se recalculează din momentul în care au fost transmise informatiile pe e-mail și/sau livrate documentele în original (bonuri sau facturi) solicitate pentru validare în anumite situații, calculând după data poștei la livrare.

2.18. În cazul în care vor fi necesare informații suplimentare, membrii vor expedia pe adresa Companiei, prin poștă sau curier rapid (pe cheltuiala proprie!), bonurile fiscale sau facturile fiscale în original pentru a fi procesate, dar și alte documente, dacă vor fi solicitate. Termenul maxim de expediere este de 14 zile calendaristice, data poștei. După expirarea acestui termen, dacă nu vor fi îndeplinite condițiile, achizițiile respective vor fi respinse ca fiind nevalide.

2.19. Membrii sunt obligați să păstreze bonurile în original pe o perioadă de minim 3 luni de la înscrierea lor în Club. Acestea vor putea fi solicitate de companie în orice etapă a procesului de validare sau chiar de expediere a produsului cadou.

2.20 Clubul Naos este un program bazat pe nivel, determinat de numărul de puncte pe care un membru le-a acumulat (în urma achizițiilor, conform mecanismului 1 RON = 1 STEA sau câștigat în urma altor acțiuni oferite de către NAOS SKIN CARE ROMANIA SRL) în contul său. Aceste informații sunt actualizate în profilul de utilizator.

Hopeful Silver <1500 stele (puncte)

Joyful Gold > 1500 stele (puncte)

Blissful Platinum >3000 stele (puncte)

3. Informaţii despre ciclul de validare din programul de loialitate:

3.1. Produsele achiziţionate şi înscrise în Club pentru validare vor fi recompensate în felul următor:

• Mecanismul de înregistrare achiziții Bioderma sau Institut Esthederm 1 RON = 1 STEA (conform valorilor prezente pe bonul/factura de cumpărături) permite revendicarea unui CADOU din lista aflată în pagina “Galeria de Cadouri” în limita stocului disponibil, conform disponibilității din site. Fiecare articol/produs din galeria de cadouri are o valoare de stele (puncte) la revendicare. Utilizatorul va putea revendica în baza stelelor acumulate în urma înscrierilor de achiziții doar produsele care sunt disponibile pentru cumulul său de puncte.

• Membrul va alege dintr-o selecție de produse oferite de NAOS pentru acest program, acestea fiind disponibile prin intermediul paginii “Galeria de Caoduri” din Site. Un membru poate beneficia de maxim 6 produse Cadou pe durata unui an calendaristic. Regula se aplică prin extensie pentru membrii aceleiași familii (soț/soție, rude de gradul 1 sau 2) și pentru persoanele care locuiesc la aceeași adresă sau au aceeași adresa de expediere (corespondență). Prin urmare, membrii aceleiași familii sau persoanele care au același domiciliu sau au acceași adresa de expediere (corespondență) pot beneficia împreună de maxim 6 produse cadou pe durata unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de validitate conform prezentului regulament.

3.2. Produsul sau produsele Cadou alese vor fi livrate prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru. Taxa serviciului de curierat va fi achitată de către companie.

3.3. Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a produsului CADOU este de aproximativ 30 de zile lucrătoare, dar acest termen se poate prelungi dacă vor fi necesare informații suplimentare sau dacă vor interveni alți factori (întârzieri din cauza firmei de curierat, lipsă stoc, produse distruse în timpul transportului)

3.4. Odată expediat coletul, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Informații în acest sens vor apărea în contul membrului, în pagina dedicată.

3.5. Vor fi oferite doar produsele cadou care corespund valorii de puncte din contul membrului. Prin urmare, nu vor fi expediate produse cadou dacă valoarea stelelor (punctelor) acumulate în contul membrului nu însumează valoarea în stele (puncte) afișată în galeria de cadouri.

3.6. În cazul în care intervine o modificare în stocurile de produse cadou disponibile, iar produsul ales de membru nu mai este disponibil, Compania îl va putea înlocui cu un produs similar sau echivalent. Cu acordul membrului, livrarea poate fi amânată în cazul produselor/articolelor fără stoc.

3.7. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din Club sau dacă membrul nu poate fi contactat de curier pentru livrare.

3.8. Sistemul de recompensare a loialităţii, adică sistemul de funcţionare a Clubului NAOS, poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior.

3.9. După alegerea produsului Cadou, membrul nu poate solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor produsului sau înlocuirea acestuia cu un alt produs şi nici NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a-l schimba cu alte bunuri.

3.10. Un membru poate comanda MAXIM 1 produs cadou dintr-o ediție limitată, iar în cazul în care va comanda 2 sau mai multe produse, sistemul va înlocui în mod AUTOMAT produsul respectiv/produsele respective cu următoarea variantă de gramaj a produsului (în ordine descrescătoare) sau cu un alt produs similar, în limita stocului disponibil. În anumite situații, un reprezentant NAOS îl va contacta pe membrul în cauză pentru a stabili împreună cu ce produs se va face schimbul.

4. Modificarea sistemului de funcţionare sau închiderea Clubului NAOS:

4.1. Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a închide site-ul prin care se desfăşoară programul său de loialitate “Club NAOS” sau de a renunţa la acest program fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată.

4.2. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web www.club-naos.ro sau pe www.NAOS.com.ro. Compania poate alege și informarea prin e-mail, pe pagina oficială NAOS Facebook sau prin alte mijloace pe care le va considera oportune (însă nu obligatorii). Principala modalitate de comunicare fiind informarea pe www.club-NAOS.ro sau pe www.NAOS.com.ro.

4.3. Încetarea sau modificarea acestui program de loialitate - “Clubul NAOS” - nu reprezintă o obligaţie a companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării programului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

SECŢIUNEA 5 - ALTE PRECIZĂRI ASUPRA INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN SITE:

1. Informaţii despre produse

1.1. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile prezentate pe site constituie o prezentare generală a gamelor de produse distribuite de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în România. Aceste informații sunt prezentate cu titlu informativ și nu au valoare contractuală.

2. Sfaturi dermatologice şi diagnosticare:

2.1. Informațiile și sfaturile furnizate pe site sunt postate numai în scop informativ, ele nu constituie în niciun fel informații medicale şi nu angajează responsabilitatea companiei, direct sau indirect, cu niciun titlu. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu garantează valoarea, conformitatea, complexitatea, relevanța, actualitatea sau adecvarea informațiilor conținute de Site.

2.2. Reproducerea oricăror informaţii sau sfaturi publicate pe acest site va fi permisă numai în scop informativ şi exclusiv pentru uz personal. Orice altă utilizare a acestor reproduceri, parţială sau integrală, cu alte scopuri decât cele menţionate anterior, este interzisă în mod expres, cu excepţia cazului în care compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă o autorizaţie prealabilă scrisă în acest sens.

2.3. Compania îşi rezervă dreptul de a ataca în instanţă orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv solicitând urmărirea penală.

2.4. Pentru mai multe informații medicale, compania le recomandă utilizatorilor și / sau membrilor în Club să consulte medicul specialist.

SECŢIUNEA 6 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) validarea produselor și atribuirea cadourilor în acest program

b) trimiterea notificărilor automate tranzacționale (e-mailuri) precum notificare activare cont, notificare comandă produsul cadou, notificare resetare parolă

c) trimiterea informărilor cu privire la produsele NAOS, campaniile promoționale și evenimentele organizate de NAOS (conform acordului membrului oferit la crearea contului prin bifarea căsuței corespunzătoate sau prin modificarea acestui acord prin secțiunea Centrul de preferințe de comunicare)

d) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea cadourilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

e) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care membrii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele membrilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Accesând contul personal, secțiunea Contul meu/Date personale - Centru preferințe comunicare, membrul își poate schimba în orice moment preferințele de comunicare.

e) Retragerea consimţământului şi dreptului de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

f) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

g) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

E-mail: dataprotection@ro.naos.com

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Calea Griviței, 84-98, et.2, The Mark Office Building, Sector 1, cod poștal 010735, București, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 7 - DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a programului de loialitate pe pagina de internet Clubul NAOS, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-naos@ro.naos.com ori prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Clubul NAOS“.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial.

SECŢIUNEA 8 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii în Club se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui program sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la acest program implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului NAOS;

c. eventualele cheltuieli suportate de către membri în legătură cu acest program.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară, cu excepția situațiilor când Compania solicită expedierea bonurilor fiscale originale sau a facturilor fiscale originale prin poștă sau curier rapid în vederea procesării.

SECŢIUNEA 10 - TAXE ŞI IMPOZITE:

(1) Premiile individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

SECŢIUNEA 11 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 12 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii în Club trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la programul de recompensare.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., acestea fiind obligatorii pentru membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul programului, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea programului se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

Calea Griviței, Nr. 82-98, The Mark Tower Building, Etaj 2, sector 1, București, România

Număr la Registrul Comerțului: J40/206/12.01.2009

C.I.F.(CUI): RO24934819

Tel.: +40 372 778 888 Fax: +40 372 001 936

TERMENI ȘI CONDIȚII WEBSITE

Termenii de utilizare și toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii și condițiile în care vi se permite să utilizați site-ul nostru web www.club-naos.ro. Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare.

Termenii de utlizare sunt valabili începând cu data de 30.06.2022

Citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie pentru a o adăuga în arhivele dvs., precum și copii ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizată în timp. VĂ ATRAGEM ATENȚIA ÎN LEGĂTURĂ CU CLAUZELE 14 (EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII), 15 (DESPĂGUBIRI), 16 (CLAUZE PRIVIND EXONERAREA) ȘI 17 (RESTRICȚII REFERITOARE LA VÂRSTĂ).

În cazul în care, din orice motiv, nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau nu doriți să aderați la ei, trebuie să nu accesați sau să nu utilizați site-ul nostru.

CUPRINS

Bazele acordului

Variații ale acestui Acord de conținut al utilizatorilor

Conținutul încărcat pe site-ul nostru

Drepturile pe care le acordați în legătură cu conținutul încărcat pe site-ul nostru

Utilizări interzise ale site-ului nostru

Conținut interzis

Acțiunile pe care le putem lua în legătură cu conținutul încărcat

Nici o responsabilitate pentru conținutul generat de utilizator

Viruși și alte tipuri de conținut dăunător

Legături către alte site-uri web

Link-uri către site-ul nostru

Conflict

Reziliere

Misiune

Derogare

Drepturile terților

Rezervarea drepturilor

Legea și jurisdicția în vigoare

Drept de autor, credit și logo

1. Bazele acordului

1.1 Acest Acord privind conținutul utilizatorilor, în afară de Termenii și condițiile noastre, stabilește termenii și condițiile care se aplică pentru dvs. atunci când accesați orice caracteristici interactive ale site-ului nostru, încărcați conținut pe site-ul nostru, interacționați cu alți utilizatori ai site-ului nostru sau încărcați linkuri pe site-ul nostru.

1.2 Când faceți click pentru a accepta acest Acord privind conținutul utilizatorilor, sunteți de acord să respectați termenii stabiliți în acest document.

2. Variații ale acestui Acord de conținut al utilizatorilor

2.1 Este posibil să modificăm periodic termenii acestui Acord privind conținutul utilizatorilor:

(a) pentru a reflecta orice schimbări în modul în care ne desfășurăm afacerea;

(b) pentru a lua în considerare orice modificări pe care le facem pe site-ul nostru, inclusiv, si fără limitare la, orice noi caracteristici sau funcționalități pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conținutului, scopului sau disponibilității a site-ului web; sau

(c) pentru a ne asigura că documentația noastră respectă și va respecta toate legile, reglementările și îndrumările actuale și viitoare aplicabile.

2.2 Continuând să accesați site-ul nostru web după ce am actualizat acest Acord privind conținutul de utilizatori, sunteți de acord să urmați versiunea actualizată.

2.3 Trebuie să verificați acest Acord privind conținutul utilizatorilor de fiecare dată când accesați site-ul nostru web pentru a vă asigura că sunteți la curent cu termenii și condițiile care se aplică în momentul respectiv.

2.4 În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice schimbări pe care le facem la acest Acord privind conținutul utilizatorilor prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru. În cazul în care modificăm acest Acord privind conținutul utilizatorilor, vom publica versiunea actualizată pe site-ul nostru cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestuia.

2.5 Data la care a fost modificat ultima dată acest Acord privind conținutul utilizatorilor este prezentată în partea superioară a documentului și este descrisă ca “data efectivă” a documentului.

3. Conținutul încărcat pe website-ul nostru

3.1 Când utilizați orice funcție sau funcție interactivă pe website-ul nostru, care vă permite să încărcați conținut pe acesta, orice conținut pe care îl încărcați trebuie:

(a) să precizeze cu exactitate faptele relatate;

(b) să exprime opiniile numai atunci când și în măsura în care acestea sunt într-adevăr susținute de dvs. și trebuie să menționați și persoana căreia îi aparțin aceste opinii;

(c) să respecte toate legile și reglementările aplicabile în Romania, și din orice țară din care încărcați conținutul și orice alte legi aplicabile; și

(d) să nu constituie un conținut interzis (descris mai jos în clauza 6 Conținut interzis).

3.2 Puteți să vă încărcați propriile informații confidențiale pe website-ul nostru, dar orice informații confidențiale pe care le încărcați vor fi făcute publice și neconfidențiale prin încărcarea acestora. Nu garantăm că orice conținut încărcat de dvs. va fi tratat ca fiind confidențial, și negăm orice responsabilitate pentru păstrarea confidențialității oricărui astfel de conținut încărcat. Este interzisă încărcarea de informații confidențiale care aparțin unei alte persoane. Orice conținut pe care îl publicați pe website-ul nostru va fi tratat ca neconfidențial.

3.3 Nu suntem responsabili pentru securizarea sau backup-ul (copierea de siguranță) oricăror date sau conținut încărcate de dvs. și nu suntem responsabili pentru orice pierdere sau corupție a acestor date sau conținut. Dacă nu doriți să pierdeți conținut încărcat de dvs., trebuie să efectuați o copie de rezervă și să vă protejați un astfel de conținut în mod independent.

3.4 Veți fi singurul responsabil pentru conținutul pe care îl publicați pe website-ul nostru și pentru consecințele încărcării sau publicării acestuia. În legătură cu încărcările dvs. și orice conținut afișat, prezentat, încorporat sau care apare în acesta sau în legătură cu acesta, declarați și garantați că:

(a) sunteți proprietarii tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală legată de conținutul încărcat de dvs.; sau

(b) sunteți autorizat în mod legal de către proprietarul drepturilor de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu conținutul pe care îl încărcați pentru a utiliza acel conținut și pentru a distribui acel conținut pe sau prin intermediul site-urilor terțe (inclusiv pe sau prin site-ul nostru) din domeniul public pe bază neconfidențială și acordați licența descrisă în clauza 4.2 (Drepturi pe care le acordați în legătură cu conținutul încărcat pe site-ul nostru) pentru și în numele proprietarului dreptului de autor.

3.5. Mai mult, garantați că utilizarea și/sau publicarea oricărui conținut pe site-ul nostru nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, marcă comercială, secrete comerciale, drepturile sau confidențialitatea sau publicitatea sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile personale ale oricărei persoane sau entitate.

3.6 Dacă dețineți drepturile de autor pentru orice fotografie, video sau alt material care apare pe site-ul nostru și considerați că apariția sa pe site-ul nostru încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la adresa club-naos@ro.naos.com. În cazul în care nu sunteți sigur (ă) dacă utilizarea conținutului pe care îl raportați vă încalcă drepturile legale, puteți căuta îndrumare juridică. Rețineți că trimiterea de rapoarte înșelătoare intenționate de încălcare ale acestor drepturi poate fi pedepsită în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4. Drepturile pe care le acordați în legătură cu conținutul încărcat pe website-ul nostru

4.1 În orice moment, veți rămâne proprietarul tuturor drepturilor de autor asupra conținutului încărcat de dvs., cu excepția cazului în care drepturile de autor asupra unui asemenea conținut sunt deținute de o altă persoană decât dvs., caz în care acea persoană va păstra dreptul de proprietate asupra conținutului.

4.2 Prin încărcarea conținutului pe site-ul nostru, ne acordați o licență perpetuă, permanentă, irevocabilă, fără redevențe, pentru a utiliza, copia, adapta, modifica, reproduce, procesa, transmite prin orice mijloace, către orice persoană, pentru orice scop legal conținutul publicat de dvs. Acest lucru înseamnă că orice conținut pe care îl încărcați pe internet prin intermediul website-ului nostru este public și poate fi distribuit oriunde de oricine, inclusiv de alte persoane decât noi și de cei cărora le-am acordat dreptul de redistribuire.

4.3 Acordați fiecărui utilizator al site-ului o licență neexclusivă pentru a accesa conținutul pe care îl încărcați prin intermediul website-ului și pentru a utiliza, copia, reproduce, distribui și afișa conținut permis de funcțiile website-ului și de acest Acord privind conținutul utilizatorilor.

4.4 Renunțați la orice revendicări pe care le-ați avut pe baza oricărei utilizări a conținutului pe care îl încărcați sau a lucrărilor derivate din acesta, inclusiv (fără a se limita la) revendicări pentru încălcare, atingere sau deturnare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a drepturilor personale.

5. Utilizări interzise ale website-ului nostru

Trebuie să utilizați site-ul nostru numai în scopuri legale și în conformitate cu acest Acord privind conținutul de utilizator. Este interzisă utilizarea site-ului nostru:

(a) pentru încărcarea, găzduirea sau transmiterea de viruși, programe malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta negativ utilizarea sau operarea site-ul web, hardware-ul sau sistemele noastre sau computerele, tabletele, telefoanele sau alte dispozitive ale oricăror utilizatori sau alte părți terțe, sau să încărcați orice conținut sau materiale care conțin aceleași tip de programe sau date menționate anterior;

(b) pentru efectuarea oricărei publicități nesolicitate sau neautorizate sau contactarea in scopurile de marketing direct sau indirect a oricărei persoane prin orice mijloace sau transmiterea în orice mod a mesajelor de tip spam, comunicarea sau comercializarea de mărfuri, servicii sau afaceri neautorizate de noi;

(c) pentru orice scop ilegal (care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale, naționale sau internaționale);

(d) pentru orice scop fraudulos;

(e) pentru a contacta, prejudicia sau a încerca prin orice modalitate să aducă prejudicii copiilor; sau

(f) în orice mod sau pentru orice scop care încalcă acest Acord privind conținutul de utilizator sau termenii oricărui alt document menționat în acesta.

6. Conținut interzis

Este interzisă încărcarea oricărui conținut pe website-ul nostru sau încărcarea pe website-ul nostru a oricărui link către site-uri terțe care conțin conținut care intră în una sau mai multe dintre următoarele categorii (Conținut interzis):

(a) conține informații confidențiale care aparțin oricărei alte persoane, cu excepția cazului în care aveți autorizația obligatorie din punct de vedere legal a unei astfel de persoane de a publica acel conținut pe website-ul nostru;

(b) conține orice publicitate sau promoții referitoare la orice altă afacere sau care oferă o legătură cu orice altă afacere, fără consimțământul nostru prealabil scris;

(c) este necinstit, înșelător, inexact sau neadevărat;

(d) prezintă în mod eronat identitatea, statutul sau orice afiliere pe care o aveți cu orice terță parte;

(e) întruchipează orice altă persoană sau organizație;

(f) reprezintă sau sugerează că acel conținut este furnizat de noi sau reflectă opiniile, pozițiile, activitățile sau afacerile noastre;

(g) conține orice cuvânt care este profan, este jignitor, obscen, urât sau agresiv, amenințător, abuziv, hărțuitor sau rău intenționat față de orice persoană sau este posibil să provoace anxietate, suferință, nemulțumire sau supărare sau care promovează violența, ura, agresiunea;

(h) este în vreun fel discriminatoriu față de orice persoană sau clasă de persoane din cauza naționalității, rasei, sexului, vârstei, religiei, dizabilității, orientării sexuale sau oricărei alte caracteristici sau motive care pot constitui o discriminare ilegală în temeiul Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

(i) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi ale mărcilor comerciale;

(j) încalcă orice obligație legală față de oricare altă persoană;

(k) încalcă termenii oricărui contract față de oricare altă persoane;

(l) contravine termenilor oricărui ordin judecătoresc;

(m) este defăimător, disprețuitor, nepoliticos sau insultător față de orice persoană sau organizație, sau de natura a afecta reputația oricărei persoane sau organizații;

(n) conține, subliniază sau descrie orice material explicit sexual sau care redirecționează utilizatorii către astfel de conținut;

(o) incită, încurajează, promovează sau susține orice activitate ilegală sau ajută pe oricine în comiterea, planificarea sau desfășurarea oricărei activități ilegale; sau

(p) conține o declarație susceptibilă de a fi înțeleasă de unii sau de toți membrii publicului cărora li se publică, ca o încurajare directă sau indirectă sau stimulează comiterea, pregătirea sau instigarea actelor de ură, violență sau terorism.

7. Acțiunile pe care le putem lua în legătură cu conținutul publicat de către utilizatori

7.1 Ne rezervăm dreptul de a lua orice acțiune pe care o considerăm potrivită pentru orice încălcare suspectată sau reală a acestui Acord privind conținutul utilizatorilor. Astfel de acțiuni pot include:

(a) emiterea unui avertisment cu privire la nerespectarea termenilor acestui Acord privind conținutul utilizatorilor;

(b) suspendarea sau încetarea, fără notificare, a dreptului dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru;

(c) modificarea sau eliminarea oricărui conținut încărcat de dvs.;

(d) divulgarea identității dvs. unei părți terțe în cazul în care acea parte terță (sau reprezentantul acesteia) realizează o plângere în legătură cu conținutul încărcat de dvs., iar acest conținut încalcă drepturile sale, drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, confidențialitatea sau orice alte drepturi;

(e) divulgarea identității dvs., a oricărui conținut încărcat de dvs. și a oricărei alte informații relevante către poliție sau orice altă autoritate de aplicare a legii, în cazul în care considerăm că aceasta este rezonabilă, necesară sau solicitată în alt mod sau permisă de lege;

(f) inițierea unei acțiuni în justiție împotriva dvs. pentru toate cheltuielile pe care le suportăm din cauza încălcării de către dvs. a acestui Acord privind conținutul de utilizator; sau

(g) orice altă acțiune sau acțiune suplimentară pe care o considerăm potrivită în aceste circumstanțe.

7.2. Ne asigurați și ne despăgubiți de toate creanțele, datoriile, daunele, pierderile (inclusiv, și fără limitare la, pierderea profitului, reputației sau fondului comercial și orice alte pierderi indirecte, penalități, costuri pe baza unei despăgubiri depline) și cheltuielile suportate sau suferite de noi în legătură cu orice încălcare de către dvs. a acestui acord de conținut al utilizatorilor sau a condițiilor noastre de utilizare sau al oricărui alt document menționat în acest Acord.

7.3 Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru consecințele oricăror acțiuni pe care le luăm ca răspuns la orice nerespectare de către dvs. a termenilor acestui acord privind conținutul utilizatorilor, a condițiilor de utilizare a website-ului nostru sau a oricăror altor documente, legi sau reglementări care guvernează utilizarea website-ului nostru de către dvs.

8. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul generat de utilizator

Anumite părți ale site-ului nostru pot avea conținut și materiale care au fost încărcate de alți utilizatori. Orice astfel de conținut este deținut sau licențiat de utilizatorii care au încărcat materialul sau deținut de alte părți terțe și nu a fost aprobat de noi. Nu facem nicio declarație și nu furnizăm nicio garanție în ceea ce privește conținutul generat de utilizatori și nu avem nicio obligație de a monitoriza sau de a revizui orice astfel de conținut. Orice opinii sau opinii exprimate în orice conținut generat de utilizatori pot descrie opiniile utilizatorilor care au încărcat-o și/sau punctele de vedere ale unor părți terțe și nu opiniile, pozițiile sau valorile proprii. Prin urmare, nu susținem nici un fel de opinii sau recomandări exprimate în conținutul generat de utilizatori.

9. Viruși și alte tipuri de conținut dăunător

9.1 Trebuie să vă asigurați că aveți la dispoziție o protecție antivirus actualizată și eficientă pe computerul dvs. sau pe dispozitivul de navigare pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web.

9.2 Este interzis să încărcați sau să introduceți pe site-ul nostru orice fel de viruși, programe malware, spyware, adware, Trojan horses, viermi, bombe logice, bombe de timp, keyloggere sau alte programe sau coduri care sunt dăunătoare sau rău intenționate.

9.3 Este interzis să utilizați -fie dvs., fie împreună cu o parte terță, orice software sau tehnologie pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, serverele, sistemele, hardware-ul, software-ul sau datele noastre.

9.4 Este interzis să efectuați orice fel de atac de tip refuz al serviciului (denial of service) pe site-ul nostru.

9.5 Este interzis să efectuați orice acțiune care: care ar avea ca scop accesarea ilegala a unui sistem informatic.

9.6 Este posibil să raportăm orice încălcare sau presupusă încălcare a acestei clauze 9 (viruși și alt conținut dăunător) autorităților competente și vă putem dezvălui identitatea acestora.

10. Link-uri către alte website-uri

10.1 Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor accesibile prin intermediul vreunui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Tot conținutul de pe website-urile ale unor părți terțe este în afara controlului nostru și nu garantăm că un astfel de conținut este legal, potrivit sau corect.

10.2 Orice site web al unei terțe părți accesibil printr-un link de pe site-ul nostru poate colecta și procesa informații despre dvs. Nu suntem răspunzători pentru nici o activitate de prelucrare a datelor efectuată de vreun site web al unei părți terțe publicat pe site-ul nostru sau de modul în care aceste terțe părți pot utiliza informațiile dvs. și declinăm orice răspundere cu privire la acestea. Trebuie să verificați politica de confidențialitate a unei astfel de părți terțe pentru a stabili modul în care pot utiliza informațiile despre dvs. înainte de a vă decide să utilizați site-ul web și caracteristicile acestuia.

11. Link-uri către site-ul nostru

11.1 În cazul în care ați obținut consimțământul de a publica link-ul către site-ul nostru:

(a) Puteți furniza link-uri către site-ul nostru pe alte site-uri web deținute de dvs., cu condiția ca aceste site-uri web și utilizarea oricăror legături către site-ul nostru să respecte acești Termeni de utilizare;

(b) Ori de câte ori trimiteți un link către site-ul nostru pe orice alt site, sunteți de acord că veți face acest lucru într-o manieră adecvată și nu în vreun fel defăimător sau disprețuitor față de noi, care să prejudicieze afacerea noastră; și

(c) Nu vă veți conectați la site-ul nostru pentru a sugera orice formă de joint-venture, parteneriat, colaborare, afiliere, relație de afaceri, sau aprobare în legătură cu noi în cazul în care nu există această legătură și în caz contrar, fără a obține în prealabil un consimțământ scris din partea noastră.

11.2 Este posibil să ne retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru în orice moment. În cazul în care retragem permisiunea de a publica link-uri către site-ul nostru și vă informăm despre acest lucru, trebuie să eliminați sau să ștergeți cât mai curând posibil orice link către website-ul nostru.

12. Conflicte

Termenii acestui Acord privind conținutul utilizatorilor prevalează asupra oricăror altor termeni care pot intra în conflict cu acestea, inclusiv termenii din Termenii și condițiile noastre, Politica de confidențialitate sau Politica de cookie-uri.

13. Reziliere

În cazul în care un termen al acestui Acord privind conținutul utilizatorilor este găsit de către o instanță competentă ca fiind nul, nevalid, ilegal, inaplicabil sau fără caracter obligatoriu, acesta va fi modificat în măsura minimă necesară pentru a face respectivul termen valabil si legal. În cazul în care nu este posibilă o astfel de modificare a termenului, acesta va fi șters din prezentul Acord privind conținutul utilizatorilor. În cazul în care un termen este invalid doar din cauza unei clauze parțiale, sub-clauze sau a unei părți a unei clauze, iar o astfel de modificare nu este de natură să remedieze defectul, termenul parțial defect, subclauza sau dispoziție parțială, prevederea se consideră eliminată sau nescrisă. Renunțarea la orice termen sau termen parțial, sub-clauză sau dispoziție parțială în conformitate cu această clauză nu va afecta valabilitatea restului acestui Acord cu privire la conținutul utilizatorilor sau a oricărui alt termen conținut în acesta.

14. Cesiune

14.1 Avem dreptul de a atribui, de a transfera sau de a cesiona, în orice mod, oricare dintre drepturile și obligațiile noastre din cadrul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor. S-ar putea să trebuiască să facem acest lucru, de exemplu, dacă vindem o parte sau toată afacerea noastră, pentru a obține credit de la o parte terță, dacă angajăm subcontractanți. În cazul în care atribuim, transferăm sau cesionăm în alt mod drepturile și obligațiile noastre din cadrul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor, vom încerca să vă informăm despre o astfel de acțiune.

14.2 Nu sunteți autorizat să transferați niciunul dintre drepturile și obligațiile care decurg din acest Acord de utilizare a conținutului.

15. Renunțare

Orice nerealizare sau întârziere de către noi în exercitarea oricăruia dintre drepturile sau acțiuni pe care le putem avea în temeiul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor sau în alt mod, nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau mijloace de acțiune. Orice exercitare a drepturilor noastre și a mijloacelor de acțiune în temeiul acestui Acord de utilizare a conținutului sau în alt mod nu ne va limita în nici un fel la exercitarea în continuare a acelorași drepturi sau mijloace de acțiune.

16. Drepturile terților

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acest Acord privind conținutul utilizatorilor, nicio altă persoană, exceptând părțile menționate în acest acord, nu va avea drepturi sau mijloace de acțiune.

17. Rezervarea drepturilor

Drepturile și mijloace de acțiune care decurg din acest Acord privind conținutul utilizatorilor sunt aplicabile suplimentar celor prevăzute de lege.

18. Legea și jurisdicția

18.1 Acest Acord privind conținutul utilizatorilor, toate documentele la care se referă și orice litigii apărute din sau în legătură cu aceasta, fie că sunt sau nu contractuale, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română.

18.2 Instanțele din România au jurisdicție exclusivă asupra oricărei reclamații sau litigiilor care decurg din sau în legătură cu acest Acord privind conținutul utilizatorilor sau cu orice alte documente menționate în acesta.